El passat 17 de maig de 2016 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA. El President de la Junta de l’AMPA, el Sr. Xavier Rubires, va descriure la memòria de les activitats i el retiment de comptes del curs 2014-2015, va presentar la nova WEB del l’AMPA i va donar informació referent a la Llei de Protecció de Dades, entre d’altres temes. Així mateix, es va informar de la renovació de la Junta de l’AMPA per al curs 2016-2017, que passarà a estar integrada per:

  • Presidència: Marta Sindreu
  • Vicepresidències: Carles Sanz, Jèssica García, Eudald Crivillés
  • Tresoreria: Montse Creixell
  • Secretaria: Lourdes Gabarró
  • Vicesecretaria: Eva Gatell
  • Vocalies: Susanna Gonzàlez, Cristina Ferrer, Josep Mª Romero

S’ha fet arribar l’Acta de l’Assemblea a totes les famílies del centre.

0
El meu cistell